Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 69 - МИ
Габрово, 07.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Пепа Миткова Сомлева, упълномощен представител на Коалиция „Ние, Гражданите” град Габрово

ОИК-Габрово е сезирана с  жалба с вх.  №100 /06.10.2019 г.   по входящият дневник в ОИК-Габрово от Пепа Миткова Сомлева, в качеството и на упълномощен представител на Коалиция  „Ние, Гражданите” град Габрово В жалбата се сочи, че върху плакати на Коалицията в град Габрово, поставени надлежно на разрешените места, целенасочено са залепени плакати на ПП „ГЕРБ”. Доказателство, че е целенасочено и умишлено е, че на рекламните табла има достатъчно свободно място, за да бъдат поставени  други плакати, но те са покрили плакатите на Коалиция „Ние, Гражданите”. Това е сторено на рекламните табла на ул. „Юрий Венелин”; до  „Юро банк” АД; срещу Дома на книгата.В същото време, от таблата на бул. „Могильов” / срещу блок Катюша и срещу стадион „Априлов” / и на спирката след кръговото кръстовище на Гарата, плакатите на „Ние,Гражданите” са отстранени и на тяхно място са поставени плакати отново на същата партия, като и там има достатъчно свободно място да бъдат залепени плакати. Като доказателство  към жалбата са приложени четири броя снимков материал.  С жалбата се иска проверка на случая и вземане на мерки по компетентност.

        Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.22 от ИК общинската избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения при провеждане на предизборната кампания.

         С оглед представените данни съдържащи се в жалбата, от резултатите на извършената служебна проверка на работната група по жалбите и сигналите към ОИК-Габрово, се установи следното:

         От приложените към жалбата писмени доказателства – 4 бр. снимки и от данните на извършената проверка от работната група е видно следното: На паната в близък план се виждат заснети плакати на Коалиция „Ние, Гражданите” с надпис “ Коалиция „Ние, Гражданите”  Пепа Сомлева, поставени един под друг, както и част от плакат на Пепа Сомлева, върху който е залепен плакат на ПП „ГЕРБ”, но остава неизяснен факта, първо кой е увредил същия и кога е залепен нов плакат на другата политическа сила. Същественото в конкретния случай е, че кандидатите от Коалиция „Ние, гражданите” са поставили повече от един плакат, за кандидат кмет и за общински съветници, което е предпоставка при ограничената площ на таблата да започне наслагване на плакати един върху друг. Подобно поведение е неприемливо и следва да обърнем внимание на всички политически партии за недопускане на такива действия.

          На рекламното табло на ул. Юрий Венелин, при извършените две проверки на 6.10.2019 в 20.00 часа и  на 7.10.2019 г. в 8.00 ч. – са залепени два броя афиши на кандидата за кмет Пепа Сомлева - №27 и на кандидатите за общински съветници от Коалиция Ние, Гражданите”- №27. Върху посочените афиши  няма залепени други такива и същите са без увреждания.

         До „Юро банка” АД – на това  рекламно табло има залепени два плаката. 

         На таблата на бул. Могильов  / срещу блок Катюша и срещу стадион Априлов /- няма данни за увреждане на плакатите на Коалиция „Ние,Гражданите” и на кандидата за кмет Пепа Сомлева. На същите места агитационните материали са с ненарушена цялост.

 

             На таблата на спирката срещу кръговото кръстовище на гарата – не може да се установи твърдението на упълномощения представител на Коалиция „Ние,гражданите”, че има отстранени плакати и на тяхно място да са поставени такива на друга политическа  партия или коалиция. Към момента на проверката има два броя плакати на  кандидата за кмет Пепа Сомлева и един брой за Коалиция „Ние, Гражданите”

 

          Предвид събраните доказателства, ОИК-Габрово приема за установено следното: На ОИК-Габрово е служебно известно, че Коалиция “Ние, Гражданите” е регистрирана да участва в местните избори, които ще се произвеждат на 27.10.2019г. в Община Габрово както и това, че с решение № 62 – МИ/  24.09.2019 г., ОИК-Габрово е регистрирала кандидата – Пепа Миткова Сомлева, предложена от коалиция „Ние, Гражданите” за участие в изборите за кмет на община Габрово на 27.10.2019г.

          
      Видно от представения снимков материал плакатът представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183 от ИК, както и представлява презентация на конкретен кандидат за участие в местни избори. От текста на представянето е видно, че  Пепа Сомлева е кандидат за участие в изборите  за кмет на община Габрово на 27.10.2019г в Община Габрово и в това си качество е поставила агитационните материали на пана за афиши и обяви, указани в Приложение №1 неразделна част от Заповед №1947 /24.09.2019 г. на Кмета на Община Габрово. Паната за афиши и обяви са местата определени за поставяне на материали свързани с изборите за кмет и общински съветници на политическите партии, коалиции  и инициативни комитети, участници в предизборната кампания. В конкретния случай липсват доказателства за отстраняване на залепени плакати на Коалиция „Ние, Гражданите”. На съседно пано до паното, на което са разлепени плакатите на Коалиция „Ние, Гражданите” са залепени плакати на  ПП „ГЕРБ” и ВМРО.

      Предвид гореизложеното ОИК-Габрово приема, че не е налице нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.3 и ал. 5 от ИК

      След направените разисквания и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК, ОИК - Габрово

РЕШИ:

1. Оставя без уважение Жалба с № 100/06.10.2019г. на Пепа Миткова Сомлева, в качеството и на упълномощен представител на Коалиция  „Ние, Гражданите” , като неоснователна и недоказана.

2. Препоръчва на представителите на политическите партии и коалиции при разпространяване на агитационни материали при поставянето им на определените със Заповед №1947 / 24.09.2019 г. на Кмета на Община Габрово места да се ограничават в техния брой с цел осигуряване на пространство за всички заинтересовани участници в изборите.

           Решението да се обяви на таблото на ОИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

             Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 07.10.2019 в 17:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 128- МИ / 18.07.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

всички решения