Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Габрово, 11.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК - Габрово за приемане на отпечатаните бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове в община Габрово и съпровождане на транспортното средство до Областна администрация - Габрово

На основание чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс във връзка с Решение №993- МИ/ 07.09.2019г. на ЦИК и писмо Изх.№МИ - 15-807/09.10.2019г. на ЦИК,ОИК - Габрово

РЕШИ:

1.УПЪЛНОМОЩАВА членовете на ОИК - Габрово: Олег Димитров Цонев, ЕГН ххххх, тел.хххххх и Христо Иванов Христов, ЕГН хххххх, тел. хххххх, с правото да представляват комисията при приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове за община Габрово на 27.10.2019г. и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация - Габрово.

2.ВЪЗЛАГА на упълномощените по т.1 лица:

- да съставят и подпишат приемателно-предавателни протоколи за предаването на изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини;

- да контролират транспортирането;

- да извършват контрола по съхранението на бюлетините в община Габрово;

- да запечатат с ленти, подписани от всички членове на ОИК-Габрово и подпечатани с нейния печат помещението, определено със Заповед № КАК-02-01-150/26.09.2019г. на областен управител на област Габрово, като удостоверят с техни подписи запечатването и отразяването върху лентата на датата и часа на поставянето;

- да следят за правилното разпределение на бюлетините по секции на територията на многомандатен изборен район 0705 и едномандатни изборни райони 0705, 070557675, 070587120.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Препис от решението да се изпрати на ЦИК, Областен управител на област Габрово, Печатница на БНБ АД  и да се връчи на упълномощените лица, за сведение и изпълнение.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.10.2019 в 18:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

 • № 125-МИ / 04.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство по дела, образувани против решения на комисията

всички решения