Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
Габрово, 21.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК - Габрово за предаване на СИК/ПСИК на изборни книжа и материали на 26 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 20 във връзка с чл.215, ал.1 от Изборния кодекс,  ОИК - Габрово

РЕШИ:

І. Определя следните членове на ОИК – Габрово: Мария Николаева Недева, Маргарита Любомирова Ангелова, Еленка Колева Стефанова, Анна Стоянова Цонева, Валентина Иванова Жечева и Мирослава Стефанова Иванова, и ги упълномощава на 26 октомври 2019 г., заедно с длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, да предават на председателят на СИК(при отсъствие на председателя, зам.-председателя или секретаря на СИК), в присъствието на зам.-председател, секретар и членове на СИК - бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както следва:

1.1. Избирателни списъци:

- част І и част ІІ (Пр. № 1-МИ и № 2-МИ);

- за гласуване с подвижна избирателна кутия (Пр. № 3-МИ);

- за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции (Пр. № 4-МИ);

1.2. Избирателни кутии и отделни непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините.

1.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване.

1.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Пр.№ 80-МИ).

1.5. Списък на заличените лица (Пр. № 6-МИ).

1.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи (Пр. № 95-МИ).

1.7. По един формуляр:

- на протокола на СИК за общински съветници, запечатан в плик;

- на протокола на СИК за кмет на община, запечатан в плик;

- на протокола на СИК за кмет на кметство, запечатан в плик (ако се произвежда ).

1.8. Формуляри на чернови на протоколите на СИК.

1.9. Бланки-чернови за преброяване на преференциите (предпочитанията) за всяка от кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции за общински съветници.

1.10. Печат на СИК/ПСИК (в запечатан плик).

1.11. Протокол за маркиране на печата на СИК (ПСИК) (Пр. № 87-МИ).

1.12. Образци на декларации (Пр. № 15-МИ и № 81-МИ).

1.13. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

- хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците;

- два големи плика с надписи „Плик № 1 – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2 – Протоколи на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината;

- хартиени ленти за запечатване на изборните помещения;

- отличителни знаци за членовете на СИК;

1.14. Други документи и материали по решение на ЦИК.

 

ІІ. Във връзка с упълномощаването по т.1, възлага на членовете на ОИК - Габрово да подпишат:

- протокол за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ на СИК (Пр. № 82-МИ);

- протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с ПСИК (Пр. № 83-МИ);

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Пр. № 85-МИ);

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на ПСИК (Пр. № 86-МИ).

- протокол за предаване и приемане на избирателен списък в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане (Пр. № 84-МИ).

 

ІІІ. Указва на определените членове на ОИК - Габрово, че:

Фабричните номера на протоколите за установяване на изборните резултати се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали. Ако има разлика във фабричните номера на отделните листа на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протоколите.

Формулярите на протоколите за установяване на изборните резултати се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се видят само фабричните им номера. Пликовете са подпечатани и подписани от всички членове на ОИК.

В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от зам.-председателя/секретаря на комисията.

Протоколите за приемане и предаване на избирателния списък и изборните книжа и материали се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – за секционната избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общинската администрация.

Печатът на СИК, се предава в запечатан плик, който се подписва от  председателя на СИК, определен по-горе член на ОИК и кмета на общината или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 21.10.2019 в 17:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 128- МИ / 18.07.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

всички решения