Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 184 - МИ
Габрово, 13.11.2015

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Климент Минков Кунев и обявяване за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

Постъпило е Уведомление Вх.№275/12.11.2015 г. по Входящия регистър на ОИК – Габрово от Климент Минков Кунев – общински съветник от листата на ПП ГЕРБ за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник в Общински съвет – Габрово – мандат 2015 – 2019 г. Като правно основание, заявителят посочва чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, а като фактическо основание – сключване на трудов договор с кмета на община Габрово №233/10.11.2015г., по силата на който е назначен на длъжността – Заместник кмет в община Габрово . Уведомлението е подписано лично от Климент Минков Кунев и е подадено до ОИК – Габрово чрез Председателя на Общински съвет – Габрово.

От служебно известните на комисията факти, ОИК – Габрово установи следното:

С Решение от 26.10.2015 г. на ОИК- Габрово за установяване на резултатите от изборите за общински съветници на 25.10.2015 г., господин Климент Минков Кунев е избран и обявен за общински съветник от листата, регистрирана от ПП ГЕРБ. Пълномощията на общинския съветник са възникнали на 09.11.2015г. , с полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА и подписване на клетвен лист.

С цитираното уведомление, Климент Минков Кунев е уведомил комисията за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник в Общински съвет – Габрово – мандат 2015 – 2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при назначаването му, включително и за Заместник кмет в общината. В конкретния случай е налице основанието, визирано в хипотезата на цитираната правна норма и това обстоятелство е удостоверено с документ по смисъла на т.2.1, б.”з” от Решение №2901- МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК.

Съгласно разпоредбата на чл.458, ал.1 от ИК, когато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени, ОИК обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат, а чл. 454 ал.1 във вр. ал. 3 от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде определен той - според броя на валидните преференции, на  кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък А по методика, съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. В тази връзка бе изискана и получена справка от Информационно обслужване АД, за подреждането на кандидатите според получените преференциите, като  ОИК-Габрово констатира, че в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ са включени 28 кандидати, от които 22 избрани за общински съветници и 6 неизбрани. За общински съветник в настоящия случай следва да бъде обявен кандидата под №23 – Катя Ангелова Христова.

С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.24 от ИК, чл.30, ал.7 от ЗМСМА във вр. с чл.458, ал.1 от ИК, ОИК – Габрово:

Р Е Ш И:

 1. Приема за установено, че пълномощията на общинския съветник от листата на общинските съветници, регистрирана от ПП ГЕРБ – Климент Минков Кунев – са прекратени предсрочно, поради сключване на трудов договор с кмета на община Габрово №233/10.11.2015г., по силата на който е назначен на длъжността – Заместник кмет в община Габрово. Анулира удостоверение № 14/27.10.2015г. на ОИК – Габрово.
 2. ОБЯВЯВА за общински съветник в Общински съвет – Габрово – Катя Ангелова Христова, посочена под №23 в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ, регистрирана за участие в изборите на 25.10.2015г.

На г-жа Катя Христова да се издаде удостоверение за обявяването й за общински съветник.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Габрово.

Решението не подлежи на оспорване, по аргумент от чл.30, ал.8 от ЗМСМА.

            Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Габрово в тридневен срок от обявяването му, за сведение и изпълнение.   

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 16.11.2015 в 11:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 189-МИ / 07.07.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ГАБРОВО“

 • № 188-МИ / 14.06.2017

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ГАБРОВО“

 • № 187 - МИ / 25.04.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Любомир Иванов Линков и обявяване за общински съветник на следващия в листата на ПП „АТАКА”.

всички решения