Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 121-МИ
Габрово, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГАБРОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

                           Тридесет и три                                                         33

                              (с думи)                                                           (с цифри)

 Днес, 28.10.2019 г., в 08:40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е /петстотин и пет/ 505 гласове.

                                                                (с думи)          (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

няма

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                          Тридесет и три                                                         33

                             (с думи)                                                           (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

27

коалиция Ние, Гражданите

 три                                                   3

43

ПП ГЕРБ

 деветнадесет                                 19

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 един                                                 1

67

Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД,СДС)

 три                                                   3

68

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/

седем                                                7

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на спис ъка

Брой предпо читания

1

ПП БЗНС

1

Невян Иванов Иванов

А

36

2

Димо Ненов Коюмджиев

Б

1

3

Петко Иванов Станев

Б

1

4

 

ПП АТАКА

 

1

Григор Илиев Илиев

А

210

2

Пламен Митев Митев

Б

4

3

Петя Георгиева Ковачева

Б

9

4

Даниел Ангелов Димитров

Б

5

5

Валентин Радков Колев

Б

3

6

Мартин Пламенов Манолов

Б

6

7

Евгени Христов Генчев

Б

1

8

Косьо Красимиров Ковачев

Б

5

9

Мирела Петкова Петкова

Б

3

10

Стоян Иванов Стоянов

Б

2

11

Тихомир Илиев Илиев

Б

1

12

Светлозар Цветанов Цонев

Б

2

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на спис ъка

Брой предпо читания

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Ивелин Райчев Райчев

А

120

2

Николай Емилов Каменов

А

25

3

Мима Христова Христова-Иванова

Б

6

4

Борислав Боянов Божков

Б

5

5

Красимир Георгиев Пенчев

Б

3

6

Милка Петрова Харизанова

Б

0

7

Иван Иванчев Иванов

Б

4

8

Христо Иванов Минчев

Б

5

9

Моника Радославова Метева

Б

3

10

Тотка Цонева Цонева

Б

1

27

коалиция Ние, Гражданите

1

Пепа Миткова Сомлева

А

663

2

Иван Христов Христов

А

134

3

Цветомир Цанков Цанков

Б

89

4

Иван Милков Жалков

Б

42

5

Виктор Иванов Спасов

Б

70

6

Мая Красимирова Петрова

Б

23

7

Радостина Генева Лесева

Б

35

8

Милен Николов Николов

Б

36

9

Евгени Йорданов Мичев

Б

15

10

Юлия Владимировна Жданова

Б

17

11

Иван Лазаров Гутев

Б

50

12

Росица Йонкова Николова

Б

12

13

Бонка Дойнова Тихова

Б

26

14

Петя Валентинова Гатева

Б

32

15

Росица Миткова Гатева

Б

6

16

Любен Иванов Добрев

Б

8

17

Красимира Петрова Стоянова

Б

16

18

Валентин Иванов Иванов

Б

29

19

Ренета Атанасова Трифонова

Б

5

20

Димитър Здравков Райнов

Б

9

21

Павлина Тотева Пенчева

Б

12

22

Николай Панайотов Петков

Б

29

23

Боян Колев Станев

Б

5

28

ДВИЖЕНИЕ 21

1

Рачо Петков Шейтанов

А

197

2

Георги Стоянов Атанасов

А

38

3

Теменуга Тотева Колева

А

37

4

Димитринка Асенова Пашова

Б

19

5

Борис Димитров Цанков

Б

22

6

Радослав Ванюшев Паришев

Б

12

7

Станимир Михайлов Садинов

Б

14

8

Виолета Тотева Христова

Б

14

9

Александър Николаев Дамянов

Б

17

10

Георги Колев Колев

Б

12

11

Бонка Цанева Христова

Б

5

12

Петко Атанасов Игнатов

Б

14

13

Стефка Станимирова Петрова

Б

22

14

Велина Минчева Косева-Илиева

Б

10

15

Румяна Христова Димова

Б

9

16

Стела Ганчева Антонова

Б

5

17

Живко Минков Жеков

Б

9

18

Светослав Маринов Николаев

Б

8

19

Борислав Димитров Димитров

Б

3

42

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1

Александър Пенков Маринов

А

95

 

 

 

 

2

Пенчо Пламенов Недков

А

23

3

Благовест Димитров Иванов

А

13

4

Митко Петров Илиев

А

13

5

Петър Станев Станев

Б

0

6

Рачо Димитров Бараков

Б

3

7

Митко Събев Радойчев

Б

1

8

Ася Йосифова Младенова

Б

2

43

ПП ГЕРБ

1

Климент Минков Кунев

Б

209

2

Добромир Проданов Проданов

Б

226

3

Митко Спасов Димитров

Б

131

4

Мариана Недялкова Кръстева

Б

97

5

Мирослав Велев Стоянов

Б

188

6

Димитър Василев Михайлов

Б

104

7

Лена Димитрова Георгиева

Б

41

8

Владимир Стоянов Влаев

Б

110

9

Минка Драганова Минчева

Б

46

10

Грета Дианова Господинова-Станева

Б

50

11

Кирил Димов Динков

Б

69

12

Йордан Хараланов Белев

Б

149

13

Йордан Георгиев Ташков

Б

24

14

Симеон Цанков Ценкуловски

Б

105

15

Светла Йорданова Григорова

Б

53

16

Даница Христова Янакиева

Б

95

17

Стефан Петров Трифонов

Б

51

18

Сашко Иванов Станчев

Б

33

19

Диана Стоянова Гатева

Б

61

20

Анчо Василев Анчев

Б

92

21

Катя Ангелова Христова

Б

63

22

Марияна Христова Атанасова

Б

169

23

Хилда Венелинова Цвъркалева

Б

27

24

Николай Михаилов Влаев

Б

64

25

Снежана Калчева Сидерова

Б

42

26

Пламен Панов Йончев

Б

61

27

Десислава Иванова Петрова

Б

87

28

Галя Емилова Енчева

Б

46

29

Стефан Ганчев Цанков

Б

28

30

Радослав Христов Енев

Б

27

31

Петко Христов Червенски

Б

35

32

Митко Иванов Даскалов

Б

31

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

Даниел Петров Петров

А

138

2

Ненчо Петров Стефанов

Б

0

51

ВОЛЯ

1

Мария Йорданова Митева

А

294

2

Кристина Георгиева Кулева

А

45

3

Цветан Любомиров Цонев

Б

32

4

Ралица Любенова Петрова

Б

12

5

Христо Пенчев Мянков

Б

6

6

Петър Симеонов Тъпов

Б

31

7

Марияна Ангелова Бакалова

Б

13

8

Евгени Валентинов Генов

Б

20

9

Пенчо Христов Карапетрович

Б

24

10

Георги Иванов Георгиев

Б

18

11

Детелина Петрова Иванова

Б

2

12

Владимир Рачев Рачев

Б

2

55

Движение за права и свободи – ДПС

1

Христо Савчев Башев

А

142

2

Мелекбер Шевки Велева

А

31

3

Илхан Раимов Сабриев

А

30

4

Мергюл Реджеб Халилова

А

25

5

Кенан Фариев Селимов

Б

20

6

Боян Стоянов Савянов

Б

18

7

Наим Джелятин Юнуз

Б

19

8

Юмут Басри Сюлейман

Б

15

65

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“

1

Богомил Савов Лазаров

А

61

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –

ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

Ивелин Стоянов Стоянов

А

347

2

Григор Венциславов Григоров

А

68

3

Велимира Звезделинова Гугова

А

46

4

Иван Стефанов Иванов

А

44

5

Юли Божидаров Енчев

Б

14

6

Виолета Илиева Данаилова

Б

20

7

Мирослав Христов Андреев

Б

13

8

Димитър Георгиев Георгиев

Б

26

9

Христо Петков Христов

Б

8

10

Стефан Георгиев Пърликов

Б

7

67

Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД,СДС)

1

Тодор Николов Тодоров

А

340

2

Диляна Стефанова Стефанова

А

122

3

Веселин Димитров Данчев

А

97

4

Недялко Стоев Стоев

А

80

5

Ивелина Стефанова Балабанова

Б

18

6

Иван Рачев Чомаков

Б

18

7

Христо Минчев Минчев

Б

14

8

Николай Колев Николов

Б

48

9

Пенчо Станев Ботев

Б

15

10

Васил Иванов Кметов

Б

11

11

Христо Радославов Димов

Б

42

12

Досьо Пенчев Досев

Б

39

13

Драгомир Колев Койчев

Б

47

14

Анета Недева Янева

Б

11

15

Румен Димитров Йосифов

Б

29

16

Радка Петкова Петрова

Б

7

17

Тихомир Йорданов Йорданов

Б

48

18

Росен Станев Станев

Б

9

19

Ивелина Георгиева Петрова

Б

22

20

Петър Илиев Петров

Б

75

21

Николай Стефанов Лазаров

Б

8

22

Мартин Ивайлов Чинчев

Б

10

68

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/

1

Ивелин Николов Николов

А

1673

2

Здравко Христов Кънчев

Б

79

3

Николай Георгиев Григоров

Б

101

4

Пенка Иванова Петрова

Б

65

5

Лена Вълчева Енева

Б

170

6

Донка Станчева Колева

Б

28

7

Анелия Тотева Толева-Петрова

Б

100

8

Евгени Иванов Димитров

Б

52

9

Генади Николаос Цитлакидис

Б

168

10

Иван Христов Калчев

Б

38

11

Мариана Димитрова Върбанова

Б

82

12

Маргарита Стоянова Николова

Б

48

 

 

 

 

13

Владимир Тодоров Тодоров

Б

25

14

Миглена Христова Пройнова

Б

126

15

Емилия Дженкова Дженкова

Б

48

16

Първан Пламенов Димитров

Б

119

17

Мирослав Георгиев Семов

Б

27

18

Велислав Христов Василев

Б

117

19

Добрин Ганчев Ганчев

Б

16

20

Десислав Людмилов Тодоров

Б

51

21

Галя Лазарова Александрова

Б

22

22

Виктория Ненчева Ноева

Б

22

23

Георги Спасов Цанев

Б

3

24

Панко Стефанов Панков

Б

18

25

Георги Йорданов Петков

Б

17

26

Росен Кирилов Христов

Б

29

27

Вера Иванова Пърликова

Б

20

28

Габриела Иванова Камбурова

Б

14

29

Коьо Кънчев Коев

Б

11

30

Иван Колев Иванов

Б

7

31

Иван Николов Иванов

Б

19

32

Галина Трифонова Петкова

Б

4

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

      1 Анелия Тотева Толева-Петрова          Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ                                                

      2 Веселин Димитров Данчев                  Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД,СДС)                                                         

      3 Владимир Стоянов Влаев                   ПП ГЕРБ                                                                                           

      4 Грета Дианова Господинова-Станева  ПП ГЕРБ                                                                                           

      5 Даница Христова Янакиева                ПП ГЕРБ                                                                                           

      6 Диана Стоянова Гатева                      ПП ГЕРБ                                                                                           

      7 Диляна Стефанова Стефанова           Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД,СДС)                                                         

      8 Димитър Василев Михайлов               ПП ГЕРБ                                                                                           

      9 Добромир Проданов Проданов           ПП ГЕРБ                                                                                           

   10 Донка Станчева Колева                      Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/                                                                           

   11 Здравко Христов Кънчев                    Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/                                                                           

   12 Иван Христов Христов                        коалиция Ние, Гражданите                                                             

   13 Ивелин Николов Николов                   Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/                                                                           

   14 Ивелин Стоянов Стоянов                    „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)                                         

   15 Йордан Георгиев Ташков                    ПП ГЕРБ                                                                                           

   16 Йордан Хараланов Белев                   ПП ГЕРБ                                                                                           

   17 Кирил Димов Динков                           ПП ГЕРБ                                                                                           

   18 Климент Минков Кунев                        ПП ГЕРБ                                                                                           

   19 Лена Вълчева Енева                           Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/                                                                           

   20 Лена Димитрова Георгиева                  ПП ГЕРБ                                                                                           

   21 Мариана Недялкова Кръстева             ПП ГЕРБ                                                                                           

   22 Минка Драганова Минчева                  ПП ГЕРБ                                                                                           

   23 Мирослав Велев Стоянов                    ПП ГЕРБ                                                                                           

   24 Митко Спасов Димитров                      ПП ГЕРБ                                                                                           

   25 Николай Георгиев Григоров                Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/                                                                           

   26 Пенка Иванова Петрова                      Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ/БСП ЗА  БЪЛГАРИЯ, АБВ/                                                                           

   27 Пепа Миткова Сомлева                        коалиция Ние, Гражданите                                                             

   28 Сашко Иванов Станчев                        ПП ГЕРБ                                                                                           

   29 Светла Йорданова Григорова               ПП ГЕРБ                                                                                           

   30 Симеон Цанков Ценкуловски               ПП ГЕРБ                                                                                           

   31 Стефан Петров Трифонов                     ПП ГЕРБ                                                                                           

   32 Тодор Николов Тодоров                      Местна коалиция ВМРО-Българско национално  движение (ВМРО-БНД,СДС)                                                         

   33 Цветомир Цанков Цанков                    коалиция Ние, Гражданите                                      

 

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

Няма

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 128- МИ / 18.07.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

всички решения