27.10.2015

ИЗБОР ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГАБРОВО

Приложение № 85-МИ

Решението се съставя в 2 екземпляра и е неразделна част от протокола на ОИК

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

                                       Тридесет и три                 33

                                            с думи                     с цифри

Днес. 26.10.2015 г., в 15:15 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от И юорния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е шестстотин тридесет и седем 637 гласове.

                                                           (с думи)                                                 (с цифри)

 1. Избрани за общински съветници независими кандидати:

Имена на общински съветници                                                                          ЕГН/ЛН

                      НЯМА

III. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на парти, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле­тината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ Тридесет и три 33

с думи с цифри

2

„БСП, НДСВ, ПБС. КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО1'

Шест 6

6

ПП АТАКА

Два 2

12

ГЕРБ

Двадесет и един 21

13

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 2

16

Движение 21

Един 1

19

Будно Габрово

Един 1

 

 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

Наименование на

 

Собствено, бащино и фамилно

Брой

 

партия/коалиция/местна

 

име на кандидата в листата

предпо­

 

коалиция

 

 

читания

2

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ -

1.

Кристина Максимова Сидорова

1296

 

Алтернатива за ГАБРОВО"

2.

Лена Вълчева Енева

369

 

 

3

Богомил Колев Белчев

127

 

 

4

Веселин Методиев Пешев

105

 

 

5

Миглена Христова Пройнова

104

 

 

6

Николай Г еоргиев Григоров

99

6

ПП АТАКА

7

Любомир Иванов Линков

416

 

 

8

Драгомир Колев Койчев

97

12

ПП ГЕРБ

9

Климент Минков Кунев

6699

 

 

10

Грега Дианова Господинова- Станева

938

 

 

11

Димитър Василев Михайлов

228

 

 

12

Бянка Светлозар Рачева

184

 

 

13

Владимир Стоянов Влаев

183

 

 

14

Анчо Василев Анчев

138

 

 

15

Цеца Пенчева Данаилова

132

 

 

16

Симеон Цанков Ценкуловски

109

 

 

17

Кирил Димов Динков

104

 

 

18

Снежана Калчева Сидерова

101

 

 

19

Пламен Панов Йончев

95

 

 

20

Десислава Иванова Петрова

91

 

 

21

Стефан Петров Трифонов

90

 

 

22

Лена Димитрова Георгиева

89

 

 

23

Мариана Недялкова Кръстева

84

 

 

24

Светла Йорданова Григорова

84

 

 

25

Николай Михаилов Влаев

77

 

 

26

Митко Спасов Димитров

76

 

 

27

Димитър Стефанов Димитров

74

 

 

28

Марияна Христова Атанасова

73

 

 

29

Николай Лалев Колев

70

13

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

30

Веселин Димитров Данчев

312

 

 

31

Ивелин Стоянов Стоянов

191

16

Движение 21

32

Рачо Петков Шей ганов

226

19

Будно Габрово

33

Пепа Миткова Сомлева

220

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)          ^ t

 1. Обявява имената на избраните общински съветници но партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

Анчо Василев Анчев

ПП ГЕРБ

Богомил Колев Белчев

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО"

Бянка Светлозарова Рачева

ПП ГЕРБ

Веселин Димитров Данчев

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Веселин Методиев Пешев

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО"

Владимир Стоянов Влаев

ПП ГЕРБ

Грета Дианова Господинова- Станева

ПП ГЕРБ

Десислава Иванова Петрова

ПП ГЕРБ

Димитър Василев Михайлов

ПП ГЕРБ

Димитър Стефанов Димитров

ПП ГЕРБ

Драгомир Колев Койчев

ПП АТАКА

Ивелин Стоянов Стоянов

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Кирил Димов Динков

ПП ГЕРБ

Климент Минков Кунев

ПП ГЕРБ

Кристина Максимова Сидорова

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО"

Лена Вълчева Енева

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО"

Лена Димитрова Георгиева

ПП ГЕРБ

Любомир Иванов Линков

ПП АТАКА

Мариана Недялкова Кръстева

ПП ГЕРБ

Марияна Христова Атанасова

ПП ГЕРБ

Миглена Христова Пройнова

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО"

Митко Спасов Димитров

ПП ГЕРБ

Николай Георгиев Григоров

„БСП, НДСВ, ПБС, КПБ - Алтернатива за ГАБРОВО"

Николай Лалев Колев

ПП ГЕРБ

Николай Михаилов Влаев

ПП ГЕРБ

1

Пепа Миткова Сомлева

Будно Габрово

Пламен Панов Йончев

ПП ГЕРБ

Рачо Петков Шейтанов

Движение 21

Светла Йорданова Григорова

ПП ГЕРБ

Симеон Панков Ценкуливски

ПП ГЕРБ

Снежана Калчева Сидерова

ПП ГЕРБ

Стефан Петров Трифонов

ПП ГЕРБ

Цеца Пенчева Данаилова

ПП ГЕРБ

27.10.2015

Избор на кмет на Община Габрово и кметове на кметства

Избрани на първи тур от изборите

Имена

Действителни гласове

Издигнат от

Решение

ОИК-Габрово

Кмет на

Община Габрово

Таня Венкова Христова

15219

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство Враниловци

Теодора Гинкова Томова

161

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство Гергини

Румяна Русева Кушева

49

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство

Гъбене

Марина Иванова Тодорова

143

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство

Драгановци

Цветомир Иванов Цвятков

165

НФСБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на Кметство Донино

Вася Парашкевова Михайлова

50

МК“БСП,НДСВ,ПБС,КПБ- Алтернатива за Габрово“

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на Кметство

Жълтеш

Ана Иванова Боянова

87

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на Кметство Музга

Ивелина Георгиева Атанасова

53

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство Новаковци

Димитринка Иванова Бошнакова

67

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство Поповци

Румяна Иванова Иванова

134

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство Чарково

Дияна Христова Колева

74

ПП ГЕРБ

26.10.2015г.

15.15ч.

Кмет на кметство Яворец

Коьо Кънчев Коев

196

МК“БСП,НДСВ,ПБС,КПБ- Алтернатива за Габрово“

26.10.2015г.

15.15ч.

24.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Габрово напомня, че в 4.00 часа на 25.10.2015г. се преминава към зимно часово време и часовниците трябва да бъдат сверени с един час назад.

 

24.10.2015

Съобщение

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВEТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 24 ОКТОМВРИ 2015 год., /СЪБОТА/

АДМ.СГРАДА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ № 3

/СЛУЖЕБЕН ВХОД/

 

СЕКЦИЯ №

ВРЕМЕ

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10, 11,   12,  

12.00 часа

13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20, 21,   22

12.40 часа

23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,  31

13.20 часа

32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40

14.00 часа

41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50

14.40 часа

51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,  61

15.20 часа

62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,  71

16.00 часа

72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,  81

16.40 часа

82,   83,  84,  85,   86,   87,   88,   89,   90,  91  

17.10 часа

92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,  101

17.40 часа

102,   103,   104,   105,   106,   107,   108,   109,   110,  111  

18.10 часа

112,   113,   114,   115,   116,   117, 118, 119, 120, 121 

18.40 часа

19.10.2015

Съобщение

ОИК - Габрово прие график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии в община Габрово, както следва:

ОБЩО ОБУЧЕНИЕ /За всички членове на СИК и задължително за Председатели, Зам.председатели и Секретари на СИК/

– ДАТА - 23.10.2015г., 17.00 часа, място - Община Габрово, Зала „Възраждане, членове на ОИК – Габрово – Мария Недева, Иванка Баева, Евгени Попов, Николай Миланов и Петър Тъпов

ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ /по желание за членове на СИК/

– ДАТИ от 16.10.2015г. до 23.10.2015г., от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа, място – ОИК – Габрово, адрес: гр. Габрово, пл.Възраждане №3, Западно крило, ет.1, дежурен член на ОИК - Габрово

16.10.2015

Съобщение

ОИК Габрово определя секциите на територията на община Габрово за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва:

СЕКЦИЯ №070500011, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.Венец 7, подход от ул.Венец
СЕКЦИЯ №070500018, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69, подход от ул. Прохлада
СЕКЦИЯ №070500041, ОУ "Цанко Дюстабанов", ул. Христо Смирненски 27, подход от пл. Белорусия
СЕКЦИЯ №070500078, ОУ „Христо Ботев", бул. Столетов 42, подход от ул. Китка

ОБЯВЯВА следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 25.10.2015 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО, Адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3 на служебния вход на административната сграда или на тел.: 066/818 359 и тел.: 066/818 400.

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка. Извозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Габрово.

14.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Габрово на 15.10.2015г. е насрочено за 17.00 часа.

30.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГАБРОВО УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ E ПРИКЛЮЧИЛА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 Г.

В приложения файл са посочени всички регистрирани и заличени кандидати за всеки вид избор.

КАНДИДАТИ

25.09.2015

Съобщение

график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините.

 

ДАТА

00.00 ч. – 06.00 ч.

06.00ч - 12.00ч.

12.00ч. - 18.00ч.

18.00ч. – 24.00ч.

26.09.2015г.

СЪБОТА

Елена Петкова

0885923961

 

Донелия Цонева

0888423723

Евгени Попов

0888339070

 

Валерий Василев

0896800380

Донелия Цонева

0888423723

 

Юлия Ненова

0887766967

Елена Петкова

0885923961

 

Николай Миланов

0898706185

 

27.09.2015г.

НЕДЕЛЯ

Петър Тъпов

0879/530405

 

Иванка Баева

0888427462

Мария Недева

0887604818

 

Иванка Баева

0888427462

Мирослава Колева

0885088099

 

Донелия Цонева

0888423723

Мирослава Колева

0885088099

 

Иванка Баева

0888427462

28.09.2015г.

ПОНЕДЕЛНИК

Николай Миланов

0898706185

 

Евгени Попов

0888339070

 

Петър Тъпов

0879/530405

 

Евгени Попов

0888339070

 

Елена Петкова

0885923961

 

Станимир Маринов

0896771056

Станимир Маринов

0896771056

 

Петър Тъпов

0879/530405

29.09.2015г.

ВТОРНИК

Мирослава Колева

0885088099

 

Юлия Ненова

0887766967

Мария Недева

0887604818

 

Иванка Баева

0888427462

Петър Тъпов

0879/530405

 

Елена Петкова

0885923961

 

Иванка Баева

0888427462

 

Николай Миланов

0898706185

 

 

22.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015г. от 14.00 часа, в Ритуалната зала на община Габрово - пл.Възраждане №3, ще се проведе жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Габрово.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ОИК-Габрово партии, коалиции и местни коалиции, регистрираните от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

15.09.2015

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Габрово за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Габрово, започва от 9,00 ч. на 15 септември 2015 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Габрово, находящ се на адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 22 септември 2015 г.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Габрово на 14.09.2015г. е насрочено за 18.00 часа.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Габрово на 12.09.2015г. е насрочено за 17.00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Габрово на 11.09.2015г. е насрочено за 17.00 часа.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Габрово на 10.09.2015г. е насрочено за 17.00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 189-МИ / 07.07.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ГАБРОВО“

 • № 188-МИ / 14.06.2017

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ГАБРОВО“

 • № 187 - МИ / 25.04.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Любомир Иванов Линков и обявяване за общински съветник на следващия в листата на ПП „АТАКА”.

всички решения