Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
Габрово, 26.09.2019

ОТНОСНО: назначаване на членовете на СИК за община Габрово за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от Изборния кодекс, Кметът на община Габрово е депозирал пред ОИК - Габрово писмо с писмените предложения за състав на СИК, заедно със списъци на резервни членове от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, взели участие в проведените консултации на 17.09.2019 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии в община Габрово за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Преписката е заведена под № 54/19.09.2019 г. във входящия регистър на ОИК - Габрово. Към придружителното писмо са приложени:

1.Писмени предложения на партиите и коалициите от партии, представени при консултациите за съставите на СИК и ПСИК;

2.Копия от удостоверения за актуално състояние и копия на решения за образуване на коалиции от партии;

3.Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите;

4.Списък на резервните членове на СИК;

5.Протокол от проведените консултации за сформиране съставите на СИК в община Габрово;

6.Копие от съобщението за провеждане на консултациите.

ОИК – Габрово установи следните факти и обстоятелства: със Заповед № 1731/03.09.2019г., издадена на основание чл.8, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кметът на община Габрово е образувал сто и четиринадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за община Габрово, предвидил е две секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена пред ОИК   Габрово в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №18-МИ/11.09.2019 г., ОИК  Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Габрово за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г, както следва: 46 СИК по 9 члена /всички включващи над 600 избиратели /, 54 СИК по 7 члена /всички включващи от 100 до 600 избиратели/ и 16 СИК по 5 члена /всички включващи до 100 избиратели/ , включително и предвидените две СИК в лечебни заведения или общо членове на СИК - 872 души.

 

Партия/коалиция

ПП “ГЕРБ“

КП „БСП за България“

ПП “ДПС“

КП „Обединени патриоти“

ПП “ВОЛЯ“

КП „Демократична България - обединение“

Общо

Общ брой членове СИК

275

233

116

116

116

16

872

Членове

159

117

71

67

94

16

524

Секционно ръководство

116

116

45

49

22

 

348

Председател

39

39

15

16

7

 

116

Заместник председател

38

39

15

17

7

 

116

Секретар

39

38

15

16

8

 

116

 

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Габрово са приключили без да е постигнато съгласие между участниците  относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Габрово. Постигнато е съгласие между участниците, предложенията на политическите партии и коалиции да бъдат изпратени в ОИК - Габрово за назначаване на СИК, както и да бъдат представени предложения за членове на ПСИК, ако такава бъде образувана, без да е необходимо провеждането на други консултации, поради което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на СИК, представени от упълномощените представители на ПП ГЕРБ, КП “БСП за България“, ПП ВОЛЯ, ПП ДПС, КП “Обединени патриоти – НФСБ,Атака, ВМРО“ и КП “Демократична България – Обединение“.

С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89 ал.1, чл. 91, ал.12, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/ 10.09.2019 г. на ЦИК и методическите указания към него и съобразявайки се в максимална степен с направените писмени предложения за състав на СИК от участвалите в консултациите при кмета на община Габрово, ОИК – Габрово

 

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г, съгласно поименния списък, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения .

Решението да се обяви на таблото на ОИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Приложение: Таблици по т.1 и т.2

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 26.09.2019 в 17:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

 • № 125-МИ / 04.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство по дела, образувани против решения на комисията

всички решения