Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Габрово, 09.09.2019

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в община Габрово за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Съгласно Решение № 570–МИ/26.07.2019 г. на ЦИК, единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ , където:

АА  е номерът на изборния район в страната, в настоящия случай - 07;

ВВ  е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ-за община Габрово 05;

СС е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината, определена със Заповед на кмета на общината за образуване на избирателните секции на територията на съответната община.

По отношение на община Габрово, със Заповед №1731/03.09.2019г., кметът на общината  е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси. Заповедта е обявена публично съгласно изискването на чл. 8, ал. 4 от ИК на 03.09.2019г., не е оспорена в срок и е влязла в сила.

Поради изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 570-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК,  ОИК – Габрово

 

РЕШИ:

 

1.Формира и утвърждава следните единни  номера на избирателните секции в община Габрово за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.:

 

Единен номер

Населено място

Адрес на избирателната секция

070500001

ГР.ГАБРОВО

Читалището - кв. Русевци, пл."Българка" № 1

070500002

ГР.ГАБРОВО

Читалището - кв.Русевци, пл."Българка" № 1

070500003

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500004

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500005

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500006

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500007

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500008

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500009

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500010

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500011

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500012

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

070500013

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500014

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500015

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500016

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500017

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500018

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500019

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500020

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500021

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500022

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500023

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500024

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500025

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

070500026

ГР.ГАБРОВО

ПТГ "Д-р Никола Василияди", ул.Брянска №3

070500027

ГР.ГАБРОВО

ПТГ "Д-р Никола Василияди", ул.Брянска №3

070500028

ГР.ГАБРОВО

кв. Войново, Търг.комплекс „Марина”, Бистро „Лазара”

070500029

ГР.ГАБРОВО

Технически Университет - Ректорат, ул. "Хаджи Димитър" 4

070500030

ГР.ГАБРОВО

Технически Университет - Ректорат, ул. "Хаджи Димитър" 4

070500031

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500032

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500033

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500034

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500035

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500036

ГР.ГАБРОВО

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. "Равнец" №1

070500037

ГР.ГАБРОВО

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. "Равнец" № 1

070500038

ГР.ГАБРОВО

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. "Равнец" № 1

070500039

ГР.ГАБРОВО

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. "Равнец" № 1

070500040

ГР.ГАБРОВО

ЦНСТ за деца/младежи с увреждания /Адм.част/, кв.Велчевци №1

070500041

ГР.ГАБРОВО

НУ”Васил Левски”/Бивше”ОУ "Цанко Дюстабанов",ул."Христо Смирненски" № 27

070500042

ГР.ГАБРОВО

НУ”Васил Левски”/Бивше”ОУ "Цанко Дюстабанов",ул."Христо Смирненски" № 27

070500043

ГР.ГАБРОВО

НУ”Васил Левски”/Бивше”ОУ "Цанко Дюстабанов",ул."Христо Смирненски" № 27

070500044

ГР.ГАБРОВО

НУ”Васил Левски”/Бивше”ОУ "Цанко Дюстабанов",ул."Христо Смирненски" № 27

070500045

ГР.ГАБРОВО

НУ”Васил Левски”/Бивше”ОУ "Цанко Дюстабанов",ул."Христо Смирненски" № 27

070500046

ГР.ГАБРОВО

НУ”Васил Левски”/Бивше”ОУ "Цанко Дюстабанов",ул."Христо Смирненски" № 27

070500047

ГР.ГАБРОВО

ПТГ "Д-р Никола Василияди", ул.Брянска №3

070500048

ГР.ГАБРОВО

ПТГ "Д-р Никола Василияди", ул.Брянска №3

070500049

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500050

ГР.ГАБРОВО

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

070500051

ГР.ГАБРОВО

Спортно хале - стадион "Христо Ботев", бул.Априлов

070500052

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Иван Вазов", ул. "Митко Палаузов" № 54

070500053

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Иван Вазов", ул. "Митко Палаузов" № 54

070500054

ГР.ГАБРОВО

Административна сграда на "ВиК" ООД, бул. "Трети март" № 6

070500055

ГР.ГАБРОВО

Админ. сграда на ОП"Благоустрояване" , бул. "Трети март" № 53

070500056

ГР.ГАБРОВО

Админ. сграда на ОП "Благоустрояване" , бул. "Трети март" № 53

070500057

ГР.ГАБРОВО

Бивше ОУ "Христо Смирненски", бул. "Никола Вапцаров" № 19

070500058

ГР.ГАБРОВО

Бивше ОУ "Христо Смирненски", бул. "Никола Вапцаров" № 19

070500059

ГР.ГАБРОВО

Читалище, кв.Недевци, ул. "Мазалат" № 64

070500060

ГР.ГАБРОВО

Читалище, кв.Златари

070500061

ГР.ГАБРОВО

Магазин за хранителни стоки, кв.Стефановци, ул. "Г.Стефанов" № 61

070500062

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

070500063

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

070500064

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

070500065

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

070500066

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

070500067

ГР.ГАБРОВО

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

070500068

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Ран Босилек", ул. "Орлово гняздо" № 12

070500069

ГР.ГАБРОВО

Център за специална образователна подкрепа, ул.”Николай Палаузов” №3

070500070

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Неофит Рилски", ул. "Неофит Рилски" № 17

070500071

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Неофит Рилски", ул. "Неофит Рилски" № 17

070500072

ГР.ГАБРОВО

Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" № 18

070500073

ГР.ГАБРОВО

Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" № 18

070500074

ГР.ГАБРОВО

Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" № 18

070500075

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500076

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500077

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500078

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500079

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500080

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500081

ГР.ГАБРОВО

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

070500082

ГР.ГАБРОВО

Читалище, кв. Любово, ул. "Черни връх" № 8

070500083

ГР.ГАБРОВО,

КВ.ЕТЪРА

кв. Етъра, хотел "Страноприемница" - ЕМО "Етър", ул.”Ген.Дерожински”144

070500084

ГР.ГАБРОВО

Читалище, кв. Нова махала, пл. "Добри Пенчев" № 8

070500085

ГР.ГАБРОВО

Админ.сграда кметско наместничество на с.Трънито, кв. Гачевци

070500086

С.ТРЪНИТО

Клуб на читалището

070500087

С.ДЕБЕЛ ДЯЛ

Бивше училище

070500088

С.СТОМАНЕЦИТЕ

Адм.сграда на км.наместничество, с.Зелено дърво

070500089

С.МИЧКОВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с.Мичковци

070500090

С.БОГДАНЧОВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с. Балани

070500091

С.ЖЪЛТЕШ

Админ.сграда на кметство, с. Жълтеш

070500092

С.ЧАРКОВО

Админ.сграда на кметсво, с.Чарково

070500093

С.БОРИКИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с. Борики

070500094

С.КМЕТОВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с.Кметовци

070500095

С.ДОНИНО

Админ.сграда на кметство, с. Донино

070500096

С.ЛЕСИЧАРКА

Админ.сграда на кметсво, с. Лесичарка

070500097

С.ГРЪБЛЕВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с. Гръблевци

070500098

С.КОЗИ РОГ

Админ.сграда на кметско наместничество,с.Кози рог

070500099

С.ЗДРАВКОВЕЦ

Админ.сграда на кметско наместничество,с.Здравковец

070500100

С.ПОПОВЦИ

Читалище  с.Поповци

070500101

С.ЯНКОВЦИ

Магазин за хранителни стоки, с.Янковци

070500102

С.ГЕРГИНИ

Админ.сграда на кметсво, с.Гергини

070500103

С.ЗЛАТЕВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с. Златевци

070500104

С.ВРАНИЛОВЦИ

Читалище,с.Враниловци

070500105

С.СТОЕВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество,с.Стоевци

070500106

С.РАЙНОВЦИ

Админ.сграда на кметско наместничество, с. Райновци

070500107

С.АРМЕНИ

Клуб, с.Армени

070500108

С.ДРАГАНОВЦИ

Читалище, с.Драгановци

070500109

С.НОВАКОВЦИ

Админ.сграда на кметство, с. Новаковци

070500110

С.ЯВОРЕЦ

Читалище, с. Яворец,пл."Девети септември" №3

070500111

С.ГЪБЕНЕ

Админ.сграда на кметство,с.Гъбене

070500112

С.МУЗГА

Админ.сграда на кметство,с.Музга

070500113

С.ДУМНИЦИ

Читалище,с.Думници

070500116

ГР.ГАБРОВО

Дом за възрастни с увреждания,ул."Митко Палаузов" 19

2.Формира и утвърждава единните номера на предвидените в Заповед №1731/03.09.2019г. на кмета на община Габрово избирателни секции, както следва:

070500114 – гр.Габрово, МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул. Д-р Илиев–Детския №1,

070500115 – гр.Габрово, СБАЛББ “П. Семов”, ул. Д-р Кирил Въгленов № 1 

070500117 - Подвижна избирателна секция – гр.Габрово, като решението по тази точка влиза в сила от момента на образуване на съответната секция при условията на чл.9, ал.7 и ал.8 от ИК или при съставяне на Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.4 от ИК и формиране на подвижна избирателна комисия по чл.90 ИК.

Решението да се обяви на таблото на Общинска избирателна комисия Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 09.09.2019 в 18:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 127-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №203/31.10.2019 г., 14.05 ч. от Димитрина Д. Цонкова – избирател от гр.Габрово

 • № 126-МИ / 05.11.2019

  относно: Жалба с вх. №202/31.10.2019 г., 14.00 ч. от Николай Стефков Стоянов – избирател от гр.Габрово

 • № 125-МИ / 04.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство по дела, образувани против решения на комисията

всички решения