Общинска избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 182-МИ
Габрово, 11.11.2015

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на ОИК – Габрово за процесуално представителство и приемане на становище по Адм.дело №214 по описа за 2015 година на Административен съд – Габрово.

Основание за провеждане на заседанието е Призовка за насрочване и за явяване в открито съдебно заседание по Административно дело №214/2015г., образувано по жалба на Кристина Сидорова против Решение от 26.10.2015г. на ОИК – Габрово за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 25.10.2015г.

На основание чл.87, ал.1 т.1 от ИК във връзка с Решение № 2901-МИ от 05.11.2015г. , т.11 на ЦИК, ОИК – Габрово

 

РЕШИ:

 

1.Определя и упълномощава следните адвокати и членове на ОИК – Габрово, които да представляват Комисията пред Административен съд – Габрово по Адм.дело №214/2015г. по описа на ГАС, заедно и поотделно: Мария Николаева Недева, Евгени Василев Попов, Иванка Иванова Баева и Николай Петков Миланов.

 1. Приема следното становище по жалбите, предмет на делото:

2.1.Относно допустимостта:

В разпоредбата на чл.459, ал.1 от Изборния кодекс е предвидено, че всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите и коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия пред административния съд в 7-дневен срок от обявяване на решението. Правото на обжалване се обуславя от засягането или застрашаването на правата или интересите на гражданите или организациите според чл.147, ал.1 от АПК, от което следва, че избраните общински съветници не попадат в този кръг, тъй като с избора им тяхното лично право е обезпечено, а не нарушено и административният акт е благоприятен за тях.

С оглед на изложеното, ОИК – Габрово счита, че за конституирания в производството жалбоподател - Кристина Максимова Сидорова – избрана за общински съветник с оспореното решение, липсва правен интерес от оспорване му, поради което чрез процесуалния си представител да отправи искане до съда, на основание чл.159, т.4 от АПК да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по адм.Дело 214 в тази част.

С определение №618 от 05.11.2015г., постановено по адм.дело №220 по описа за 2015г. на ГАС, образувано по Жалба с Вх.№ СДА – 01-1590/04.11.2015г., подадена от МК „Будно Габрово”, производството по делото е прекратено и присъединено към административно дело №214/2015г. Задължено е лицето, подписало жалбата от името на МК „Будно Габрово”, в еднодневен срок да представи доказателства за правото си да представлява коалицията. В дадения срок е представено Споразумение за образуване на местната коалиция, от което е видно, че Пепа Миткова Сомлева е упълномощена изрично да представлява МК пред ОИК и липсва упълномощаване за представителство пред съд, от което следва, че жалбата е подписана от лице без представителна власт. Процесуалният представител да отправи искане до Съда, на основание чл.158, ал.3 от АПК да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по адм.дело № 214 в тази част.

 

С определение №217 от 05.11.2015г., постановено по адм.дело №2202по описа за 2015г. на ГАС, образувано по Жалба с Вх.№ СДА – 01-1592/04.11.2015г., подадена от ПП „АТАКА”, производството по делото е прекратено и присъединено към административно дело №214/2015г. Задължено е лицето, подписало жалбата от името на ПП „АТАКА”, в еднодневен срок да представи доказателства за правото си да представлява партията и да заяви конкретно желание за оспорване на акта по съдебен ред. Отправено е предупреждение, че при неотстранянане на така установените нередности, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството ще по делото ще бъде прекратено.Съобщението за отстраняване на нередностите е получено от Любомир Линков на 09.11.2015г. и до 13.30 часа на 11.11.2015г. не са представени по делото пълномощно и заявление за оспорване на акта пред съд, поради което ОИК – Габрово, чрез процесуалния си представител да отправи искане до съда, на основание чл.158, ал.3 от АПК да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по адм.дело № 214 в тази част.

2.2. Относно изпълнение указанията на съда:

По разпореждането за представяне на оригинал или надлежно заверено копие от избирателен списък за избора за общински съветници от Изборни секции 42, 47 и 52 – да се представи заверено копие на Приемо-предавателен протокол за предаване на избирателни списъци за секции от 001 до 121 от ОИК - Габрово на ГД ГРАО, ТЗ ГРАО – Габрово. По отношение списъка на заинтересованите лица – същия е изготвен от съда и заинтересованите лица са призовани.

Да се представят всички жалби и взетите по тях решения от ОИК – Габрово в изборния ден 25.10.2015г.

В хода на делото да се правят и други доказателствени искания, с оглед уточненията на твърденията в жалбите и при необходимост да се свиква ОИК – Габрово за вземане на допълнително становище.

2.3. Относно основателността на жалбите – пълномощниците да оспорят жалбите, да поддържат становище за неоснователност и недоказаност на жалбите и да отправят искане до Съда, жалбите да бъдат оставени без уважение като неоснователни и недоказани, а оспореното решение на ОИК да бъде потвърдено на основание чл.459, ал.10, предл.първо от ИК.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 12.11.2015 в 17:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 189-МИ / 07.07.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ГАБРОВО“

 • № 188-МИ / 14.06.2017

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция „БСП, НДСВ, ПБС, КПБ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ГАБРОВО“

 • № 187 - МИ / 25.04.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Любомир Иванов Линков и обявяване за общински съветник на следващия в листата на ПП „АТАКА”.

всички решения